Gå til hovedinnhold

Innlegg

Fremhevet

De nyeste innleggene

2018 starter tidlig

Vedhogst

Forberedelser for 2018

Frøsanking

Tidelibom

Felling av selje. og rydding

kvistkvern, trestammer og tang

Mer tang, takk

Hestemøkk, flis og tang

Høsting og planlegge for neste sesong